Členovia OZ Novozem

JUDr. Daniela Tomašková

Mgr. Katarína Lukáňová

RNDr. Peter Krišovský

Gabriel Lešinský

doc. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.

MVDr. Zdenko Lipták