OZ Novozem si vás opäť dovoľuje pozvať na brigádu v sobotu 26.03.2022 o 09,00 hod. – čistenie Pľuvátka.

Na začiatku akcie ukážeme deťom a rodičom, ako sa robia odchyty vtákov, prečo sa robia, čo sa robí s odchytenými vtáčikmi, aké rôzne druhy sme tu pozorovali, ktoré sa tu rozmnožujú, aké sú plány s danou lokalitou, prečo má táto lokalita obrovský význam takmer uprostred mesta a podobne…Následne rozdáme účastníkom vrecia a opäť pôjdeme danej lokalite trošku pomôcť od neporiadku na zemi i vo vode.
Nakoľko danú brigádu financuje OZ z vlastných prostriedkov (členského), nebudeme ani guláš a podobné záležitosti, takže si doneste aspoň niečo na pitie na tie 2-3 hodinky. 🙂