Projekt Živé školy sa rodil v hlavám pomaly a dá sa povedať, že niekoľko rokov. Samotnej realizácii predchádzali mnohé stretnutia ľudí, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie a jeho reálnu ochranu. Spoločným výsledok bolo založenie aj tohto OZ a plánovanie spoločných aktivít spolu so školami a aj s komunitami.

Dnešné počasie je ako na hojdačke a sprevádzané extrémami vo všetkých smeroch – časových i objemových. Taktiež o ochrane životného prostredia sa veľa hovorí, ale povedzme si úprimne, či sa aj tak koná na úrovni samospráv či škôl. Preto naše OZ Novozem pripravilo projekt Živé školy. Je to súhrn vzdelávacích aktivít (besedy na školách), prepojený s realizáciou opatrení spolu so žiakmi ZŠ. Jedná sa o budovanie retenčných nádrží na dažďovú vodu, budovanie napájadiel, ktoré budú nonstop napájané vodou z nádrží, s pomalým odtekaním a tvorbou blata, ktoré je veľmi dôležité pre stavbu hniezd pre množstvo vtákov a následným zvlhčovaním lístia a zeminy, čo ochráni potravu nielen pre vtákov najmä v čase sucha. Tak, ako dnes máme obdobia, kedy nám dlhodobo prší, sme si istí, že prídu niekoľkotýždňové obdobia, kedy nespadne ako kvapky dažďa. A toto môže byť rozhodujúce pre (ne)prežitie živočíchov v mestách. Školské areáli majú mnoho zelených plôch, vhodné podmienky pre život a rozmnožovanie mnohých druhov živočíchov (vtáky, ježkovia, jašterice, lasice, plchy a podobne). Preto sme sa rozhodli pre základné školy, aby sme pre deti zatraktívnili problematiku a ochranu prírody. Projekt Živé školy realizujeme v spolupráci s Východoslovenským múzeom a ich odborníkmi s prírodovedného odboru a s finančnou podporou z Fondu zdravia mesta Košice, n.f.

Dňa 17.augusta 2021 sme za úžasnej podpory vedenia súkromnej ZŠ Slobody zrealizovali besedu s deťmi o vyššie spomínanej problematike a niečo sme ich snáď aj naučili 🙂

O dva dni neskôr 19.08.2021 sme pokračovali s deťmi v teréne.

Vybudovali sme napájadlo pod retenčnou nádržou, zopakovali sme si to, čo sme sa naučili 17.08.2021, čítali sme si básničky o vtáčikoch a vodičke z omaľovánky Bystrík a Dobromilka pomáhajú vtáčikom od autorky Marie Karkošiakovej a rozdali sme deťom plagátik s vtáčikmi, ktoré budú môcť vidieť na napájdale 🙂

V septembri a októbri sa na školu vrátime a spolu s deťmi budeme vyrábať vtáčie búdky pod dohľadom odborníkov, lebo nie je búdka ako búdka. Niektoré búdky sa vyvesia v areáli školy, a niektoré vyrobené budú umiestnené na iných budovách v meste, napríklad pre dážďovníkov, ktoré hniezdia na vyšších budovách. Dané búdky budú mať otváraciu strechu, aby sme mohli do nej vložil vypadnuté mláďa z iného hniezda. Iné búdky budú mať aj kamery, aby sme videli, v ktorej sú aké staré mláďatá, pre prípad adopcie iných mláďat. A prečo ? To sa dočítate v článku na našej stránke – Čo s nájdenými mláďatami ?

Rovnaký projekt budeme realizovať aj na Považskej 12. Nebyť covidu, tak určitá časť by už bola urobená minulý rok. A hľadáme ešte tretiu školu… Možno tú vašu 🙂

Kvapka….a za ňou druhá. Sme pripravení na dni, keď pršať nebude.


Covid mám trošku komplikuje situáciu na všetkých úrovniach. Drevo citeľne zdraželo a je nedostatkový tovar, IBC kontajnery je niečo podobné a covid mám posiela triedy do karantény, čiže musíme doslova improvizovať.

Dňa 02.11.2021 sme pokračovali v projekte na súkr.ZŠ a tentokrát so žiakmi 5. a 6. ročníka a hľadali sme aj talenty 🙂

Z dôvodu covidovej situácie sme aj výučbovú hodinu a aj praktickú časť realizovali vonku. Doniesli sme fošne, vŕtačku, šrúby, farby, štetce a rukavice. Cieľom bolo spolu so žiakmi vyrobiť vtáčie búdky. Preto sme im najprv vysvetlili, že búdky sú najmä pre vtáky, ktoré hniezdia najmä v dutinách stromov ako sú sýkorky, brhlíky, mucháriky, škorce a iné a že hniezdia najmä v dutinách, ktoré vyďobali ďatle. A keďže našou zásadou je, že na našich akciách musí prispieť každý svojou prácou, tak na výrobe búdok sa zúčastnili všetci prítomní.

Na našu akcia sa prišla pozrieť aj námestníčka primátora p. Gurbaľová, ktorá tiež vyfasovala ochranné rukavice a pílku a pílila ….s kabelkou cez rameno.


A kde sú tie talenty?

Našim zámerom pri daných akciách je vyhľadávať aj žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírody a práve tým sme ponúkli, že sa budú môcť zúčastniť na odborných akciách v teréne spolu s členmi z nášho OZ. A tá najbližšia bude na Pľuvátku nad Popradskou, kde sa bude vykonávať pozorovanie, odchyt a krúžkovanie vtákov. Časom na danú akciu plánujeme zobrať aj triedy z okolitých škôl vrámci vyučovania, aby sa o danej lokalite dozvedeli, pochopili jej význam a pomáhali nám s jej ochranou. Odchyt sa vykonáva počas posledných 3 rokov za účelom výskumu v danej lokalite, ktorú plánujeme vyhlásiť ako mestské chránené územie.

So žiakmi sme vyrobili dve búdky. Našou snahou bolo im ukázať, čo potrebujeme k jej výrobe, keď si ju chceme doma vyrobiť, pre koho sú určené a ako sa musíme starať o dané búdky. Mnohí si myslia, že búdku stačí na strom umiestniť a to je všetko. Omyl. O búdky sa musíte každoročne starať a to najmä tým, že ich v jeseni, prípadne skoro na jar úplne vyčistíte a vydezinfikujete, aby nedochádzalo k šíreniu rôznych chorôb.

Z fošni, ktoré sme doniesli na školy sa vyrobia ešte ďalšie búdky a tie pôjdeme spoločne so žiakmi vyvesiť na stromy v škole.