Dňa 02.11.2021 sme pokračovali v projekte na súkr.ZŠ a tentokrát so žiakmi 5. a 6. ročníka a hľadali sme aj talenty.

Z dôvodu covidovej situácie sme aj výučbovú hodinu a aj praktickú časť realizovali vonku. Doniesli sme fošne, vŕtačku, šrúby, farby, štetce a rukavice. Cieľom bolo spolu so žiakmi vyrobiť vtáčie búdky. Preto sme im najprv vysvetlili, že búdky sú najmä pre vtáky, ktoré hniezdia najmä v dutinách stromov ako sú sýkorky, brhlíky, mucháriky, škorce a iné a že hniezdia najmä v dutinách, ktoré vyďobali ďatle. A keďže našou zásadou je, že na našich akciách musí prispieť každý svojou prácou, tak na výrobe búdok sa zúčastnili všetci prítomní.

Na našu akcia sa prišla pozrieť aj námestníčka primátora p. Gurbaľová, ktorá tiež vyfasovala ochranné rukavice a pílku a pílila ….s kabelkou cez rameno.

A kde sú tie talenty?

Našim zámerom pri daných akciách je vyhľadávať aj žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírody a práve tým sme ponúkli, že sa budú môcť zúčastniť na odborných akciách v teréne spolu s členmi z nášho OZ. A tá najbližšia bude na Pľuvátku nad Popradskou, kde sa bude vykonávať pozorovanie, odchyt a krúžkovanie vtákov. Časom na danú akciu plánujeme zobrať aj triedy z okolitých škôl vrámci vyučovania, aby sa o danej lokalite dozvedeli, pochopili jej význam a pomáhali nám s jej ochranou. Odchyt sa vykonáva počas posledných 3 rokov za účelom výskumu v danej lokalite, ktorú plánujeme vyhlásiť ako mestské chránené územie.

So žiakmi sme vyrobili dve búdky. Našou snahou bolo im ukázať, čo potrebujeme k jej výrobe, keď si ju chceme doma vyrobiť, pre koho sú určené a ako sa musíme starať o dané búdky. Mnohí si myslia, že búdku stačí na strom umiestniť a to je všetko. Omyl. O búdky sa musíte každoročne starať a to najmä tým, že ich v jeseni, prípadne skoro na jar úplne vyčistíte a vydezinfikujete, aby nedochádzalo k šíreniu rôznych chorôb.

Z fošni, ktoré sme doniesli na školy sa vyrobia ešte ďalšie búdky a tie pôjdeme spoločne so žiakmi vyvesiť na stromy v škole.