Občianske združenie Novozem, Správa mestskej zelene a Východoslovenské múzeum pripravili spoločný projekt, ktorý nám pomohla zafinancovať Nadácia VSE. Projekt je cielený na predškolskú a školskú mládež a keďže bol zameraný na ochranu a pozorovanie vtákov, výrobu búdok pre ne, prebiehal v mestskom parku, kde aj dané búdky budú aj povešané. Počas dňa sa vystriedalo niekoľko škôl – súkromná, predškolská či školská.

Na úvod sme si deťmi trošku zasúťažili, zistili sme kto čo pozná, potom sme im vysvetlili význam vtáčikov a aj búdok a následne časť detí vyrábala búdky a ostatní pozorovali cez ďalekohľady či monokulár v okolí poletujúcich operencov.

Tie deti, ktoré toho najviac vedeli, boli odmenené knižôčkou s básničkami a omaľovánkami. Obsahuje básničky aj o význame vtáčikov či potrebe vyrábať búdky ale aj napájadlá pre vtáčikov a aj iné. Jedná sa o výbornú výučbovú pomôcku, ktorá sa dá použiť aj na hodinách slovenčiny pri recitovaní básničiek, či na výtvarnej, kde sa zároveň aj kde to čo naučia z oblasti ochrany prírody.

Obdobné aktivity plánujeme toho roku na 5 predškolských a 5 školských zariadeniach. Tak ak má vaše zariadenie o to záujem, dajte nám vedieť – kontakty sú na našej webstránke www.novozem.sk.