Vtáčie búdky.

V mestách a parkoch často odstraňujeme staré bútľavé stromy, ktoré využívajú hlavne vtáky na hniezdenie a mnoho ďalších živočíchov ako úkryt a prípadne hniezdo. Hlavným vtáčím architektom stromových dutín sú ďatle, ktoré prvý rok v dutine hniezdia a každý rok si tak vytvárajú nové hniezdo. Vtáčím druhom, ktoré hniezdia v dutinách vieme pomôcť aj jednoduchým spôsobom a to vyrobením a vyvesením vtáčej búdky.

Vtáčia búdka je jednoducho vyrobená stromová dutina, ktorá však musí spĺňať technické parametre, aby ju vtáky obsadili a aby bola bezpečná.

Na výrobu základnej vtáčej búdky potrebujeme dosky s hrúbkou 2cm, ktoré nemusia byť z vnútornej strany hobľované, aby sa vedeli mláďatá dostať z búdky von. Dno búdky umiestňujeme vždy do vnútra búdky, aby sme tak predĺžili životnosť tejto búdky. V žiadnom prípade nedávame k vletovému otvoru bidielko. Takto by sa k mláďatám dostala mačka, alebo kuna.

Búdku ktorú vyvesíme už teraz na jeseň, budú vtáky využívať na nocovanie a skoro na jar v nej zahniezdia. Búdku je najlepšie zavesiť na konár stromu, aby nespadla.

V žiadnom prípade do búdky nedávame krmivo pre vtáky, na tento účel slúžia kŕmidlá, ktoré sa vyrábajú odlišným spôsobom.

Vtáčie búdky sú vždy ako dočasné riešenie, dôležitejšie je zachovávať v krajine bútľavé stromy, majú väčší význam v prírode a ponúkajú viac možností pre ešte väčšie množstvo živočíchov.

Peter Krišovský