Blížil sa koniec roka 2021, covid nám opäť zatvoril školy a tak v decembri bez žiakov 5. a 6. ročníka sme Peter Krišovský a Zdenko Lipták boli povešať spolu so žiakmi vyrobené búdky na stromy v areáli školy a to tak, aby niektoré mohli žiaci sledovať priamo z tried.

Jedná sa o tie búdky, ktoré sme vyrobili spolu so žiakmi v 11/2021 a bolo potrebné ich natrieť aspoň dvoma ochrannými nátermi. Preto sme ich inštalovali na stromy až v decembri.

Sú vyvesené tak, aby boli ľahko dostupné pre potreby ich vyčistenia a dezinfekcie (najlepšie v zime) čo je potrebné vykonávať každoročne z dôvodu minimalizácie prenosu rôznych vtáčích chorôb a škodcov. K deťom sa vrátime aj v roku 2022, keď bude voľnejšia situácia, lebo výchova detí je to najdôležitejšie.
Za spoluprácu v roku 2021 ďakujeme súkr. ZŠ Slobody a za podporu Fondu zdravia mesta Košice n.o.