Zmena životného prostredia v mestách za posledné desaťročia nabrala úplne iný smer a stále viac hľadáme dôvody prečo zmeniť zeleň v mestách „len“ v náš prospech. Krajší trávnik, žiadne krovie, menej stromov, len aby to bolo ekonomický výhodné pre mesto a občanov. Človek často nedoceňuje význam vecí, ktoré považuje za samozrejmosť a ktoré skôr vnímame, len ak sa nás to bezprostredne dotýka. Stačí možno zmeniť len pohľad na daný problém a zlepšili by sa nielen ekonomické, ale hlavne ekologické podmienky, ktoré by priniesli väčšiu úsporu financií, ako si vieme predstaviť.

Kroviny v mestách

Nástupom krovinorezov a kosačiek sa zmenil aj spôsob starostlivosti o kroviny v mestách, ktoré majú obrovský význam. Dnes máme v mnohých mestách trávnaté plochy a dokonca aj parky bez krovinatých porastov, čo je obrovskou chybou a nielen preto, že prispievajú k lepšiemu mestskému prostrediu a spolu zo stromami vytvárajú aj estetickú a kompozičnú funkciu. Mestá kríky likvidujú často z dôvodu, že v nich prespávajú bezdomovci, prípade sa v nich zachytáva lietajúci neporiadok počas veternejších dní. Ale ani za bezdomovcov a ani ze papiere v kroví kríky nemôžu. Sú druhy kríkov, ako šípka, pod ktorými sa nikto nevyspí, lebo majú pichliače a šípku sú zároveň zdrojom potravy pre vtáctvo.

Kríky plnia mnoho dôležitých funkcií. Vtákom poskytujú hniezdne podmienky, vytvárajú pre ne úkryt pred predátormi (sokol, sova, mačka, pes a iné), tvoria im ochranný kryt pred silným vetrom a snehom.

Drozd čierny v zime ukrytý v húštine.

Mláďatá vtákov, keď opúšťajú hniezda, dutiny v stromoch alebo búdky ešte nevedia poriadne lietať 2-3 dni po vyletení a práve kríky im poskytujú ochranu.

Takmer 20 vrabcov ukrytých v kríku.
Korovinaté porasty využívajú aj zimujúce druhy vtákov, prípadne ako nocoviská.

Vhodným výberom druhov, však môžeme zlepšiť nielen naše životné (mestské) prostredie, ale zvyšovať biodiverzitu v mestách. Zvýšiť počet druhovej rozmanitosti hmyzu a vtáctva a ďalších živočíchov. Slúžia ako úkryty pre ďalšie živočíchy, ktoré sú závislé na krovinách. Plody kríkov poskytujú vtákom množstvo potravy a to aj počas zimných mesiacov

Drozd čvikotavý sa kŕmi šípkami, ktoré sú zdrojom potravy takmer celú zimu.

Kroviny vhodné pre hmyz a vtáctvo

Slovenský názovVedecký názovKvitnePlody
Drieň obyčajnýCornus masfebruár/ marecaugust/ september
Svíb krvavýSwida sanquineamáj/ júnseptember
HlohCrataegusmáj/ júnaugust/ september
Bršlen európskyEuonymus europaeusmáj/ júnaugust až október
Zob vtáčíLigustrum vulgaremáj až júlseptember/ október
Zemolez obyčajnýLonicera xylosteumapríl/ májaugust/ september
Baza čiernaSambucus nigramáj/ júnaugust/ september
Baza červenáSambucus racemosamájjúl/ august
Kalina siriputkováViburnum lantanamáj/ júnaugust/ september
Kalina obyčajnáVimburum opulusmáj/ júnaugust/ október
Ruža šípováRosa caninamáj/ júlaugust/ september

Kvitnúce kroviny sú dôležité pre zachovanie aj rôznorodosti hmyzu, ktorý opeľuje kvety a súčasne je aj potravou vtákov.

Obrovský význam majú krovinaté porasty pre cestách, nakoľko zachytávajú množstvo mikroprachu z ciest. Prach je v mestách obrovským problémom a čom hovorí aj nárast respiračných ochorení u čoraz mladších detí, nakoľko tie sú malé a tým pádom sú bližšie k zemi, kde je toho prachu viacej.

Veľa ľudí si myslí, že v kríkoch žijú potkany, lebo keď sa potkan chce ukryť pred človekom, vbehne do kríkov. To ale nie je pravda. Potkan žije v zemi. Na sídliskách sú často kríky posadené nad teplovodnými či kanalizačnými rúrami, pri ktorých v zemi žijú potkany. Keď kríky zlikvidujete, nezlikvidujete potkany a tie tam ostanú. A ak sú na blízku ešte kontajnery na odpad s bordelom v ich okolí, o to viac tam ostanú. Preto je potrebné dôkladne a poriadne riešiť odpady, aby neboli zdrojom potravy pre myši a potkany.

Ak máte radi prírodu a chcete pomôcť vtákom najmä v mestách, klaďte dôraz na ochranu existujúcich a na vysádzanie nových krovinatých porastov rôznych druhov, ktoré tak isto ako vtáky z našich miest miznú.